تبلیغات
آریان امید زندگی - کبوتر های سپید


کبوتر های سپید
جمعه 13 مرداد 1385

این بار براتوت ترجمه ترانه کبوتر های سپید رو گذاشتم.امیدوارم خوشتون بیاد.


کبوتر های سپید

there's a little spot in the heart of place
it's our lovely planet shining in its place
(نقطه ای کوچک در دل آسمان وجود دارد
و آن سیاره ی زیبای ماست که در جای خود می درخشد)


on its holy face we are leaving together
we are leaving together
(بر روی صورت مقدس آن
ما در کنار هم زندگی می کنیم
در کنار هم زندگی میکنیم)


dont need the borders, we are all one for ever
we are all one for ever
(به مرز ها نیازی نداریم، ما تا ابد باهم یکی هستیم
ما تا ابد باهم یکی هستیم)


for ever
(تا همیشه)


[عربی]
شوف حیاتک دنیا حلوه دانت بها الایام
(به زندگیت نگاه کن که چون دنیای زیبا روزها را پشت سر می گذارد)

و اللیالی احلی غنوه طافت بها الاحلام
(و به شب هایی که چون آواز هایی دل نشین هستند و رویا ها به دور آن می گردند)

شوف جمال کل نغمه هایمه بسما الالحان
(به زیبایی هر نغمه بنگر که در آسمان ترانه ها مسحور است)

شوف دلال کل ورده نایمه بروی الالوان
(به طنازی گل که در رویا های رنگارنگ خوابیده بنگر)

آه ما احلی الدنیا، آه ما احلی الدنیا لو تعیش فی محبه وحنان
(آه چقدر دنیا زیباست، اگر در عشق و زیبایی زندگی کند)

آه ما احلی الدنیا، آه ما احلی الدنیا لو الناس احباب و خلان
(آه دنیا چقدر زیباست، اگر انسانها با هم دوست باشند و به هم عشق بورزند)تو آسمون ترانه ها ما کبوترهای سپیدیم
گذشتیم از تنهایی ها و به شهر عشق رسیدیم

با گلهای سرخ
با برگهای سبز

با حریر سپید صبح
با سه رنگ ایران
پرچمی تو دلا کشیدیم

we are white pigeons
white pigeons
which fly trough the sky of your hearts
(ما کبوتر های سپیدیم
کبوتر های سپیدیم
که در آسمان قلبهایتان پرواز می کنیم)


we are white pigeons
white pigeons
which bring peace when the love song starts
(ما کبوتر های سپیدیم
کبوتر های سپیدیم
که با آغاز ترانه عاشقانه مان صلح را ارمغان می آوریم)


we are white pigeons
wild pigeons
which fly trough the sky of your hearts
(ما کبوتر های سپیدیم
کبوتر های سپیدیم
که در آسمان قلبهایتان پرواز می کنیم)


we are white pigeons
wild pigeons
which bring peace when the love song starts
(ما کبوتر های سپیدیم
کبوتر های سپیدیم
که با آغاز ترانه عاشقانه مان صلح را ارمغان می آوریم)


we are white pigeons
white pigeons
(ما کبوتر های سپیدیم
کبوتر های سپیدیم)


which fly trough the sky of your hearts
(که در آسمان قلبهایتان پرواز می کنیم)


forever
(تا همیشه)


آهنگ :علی پهلوان / نینف امیر خاص

ترانه : سایمون و نینف امیر خاص

                                        منتظر نظراتتون هستم.                             Smiley
نوشته شده توسط امیر سالار در جمعه 13 مرداد 1385 ساعت 02:08 ق.ظ